ανταμώνομαι


ανταμώνομαι
ανταμώνομαι, ανταμώθηκα, ανταμωμένος βλ. πίν. 4
——————
Σημειώσεις:
ανταμώνω, ανταμώνομαι : μερικές φορές το ανταμώνω έχει και την έννοια ανταμώνομαι, π.χ. γρήγορα θα ανταμώσουμε (θα ανταμωθούμε).

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ανταμώνω — ανταμώνω, αντάμωσα βλ. πίν. 3 Σημειώσεις: ανταμώνω, ανταμώνομαι : μερικές φορές το ανταμώνω έχει και την έννοια ανταμώνομαι, π.χ. γρήγορα θα ανταμώσουμε (θα ανταμωθούμε) …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής